پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ

این پرسشنامه یکی از معتبرترین پرسشنامه ها جهت بررسی احساسات و نگرشهای فردی و حل تعارضات در روابط زناشویی می باشد

توضیحات بیشتر

عشق، خانواده، ازدواج

خانواده یک واحد زیستی است که تشکیل آن مبتنی بر پیوند زناشویی است، تحقیقات و مطالعات در حوزه ازدواج نشان می دهد که عموماً عشق را حلال تمامی مشکلات می دانند و گاهی حتی آن را روشی برای درمان اختلالات محسوب می کنند. در صورتیکه شناخت مشابهت های بین زوجین بهترین حلال مشکلات می باشند از این رو انجام پرسش نامه های ازدواج و خانواده را به عنوان راه حلی جهت پیشگیری از مشکلات و تنش های پیش رو در زندگی زناشویی پیشنهاد می کنیم.

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ

این پرسشنامه یکی از معتبرترین پرسشنامه ها جهت بررسی احساسات و نگرشهای فردی و حل تعارضات در روابط زناشویی می باشد جهت انجام این پرسشنامه می بایست مبلغ ۳۰۰۰۰ هزار تومان پرداخت گردد.

لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و دکمه پرداخت را بزنید تا آزمون شروع شود. (پس از پرداخت به صفحه آزمون هدایت میشوید.)