پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن یکی از پرکاربردترین ابزارهای سنجش هوش هیجانی است

توضیحات بیشتر

هوش هیجانی

وقتی صحبت از هوش می کنیم اولین موردی که در ذهن تداعی می شود بهره هوشی(IQ) است در صورتیکه انسان به جز ضریب هوشی دارای هوش هیجانی (EQ) نیز می باشد. جالب است بدانیم این هوش هیجانی است که به نسبت بیشتری موفقیت فرد را تعیین می کند نه بهره هوشی و افزایش EQ نسبت به IQ به مراتب امکان پذیرتر است.

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن یکی از پرکاربردترین ابزارهای سنجش هوش هیجانی است و با توجه به در نظر گرفتن صلاحیتها و مهارتهای غیرشناختی شخص در مقابله فشارهای محیطی، کارکردهای عاطفی، هیجانی و اجتماعی فرد را ارزیابی می کند. جهت انجام این پرسشنامه می بایست مبلغ ۳۰۰۰۰ هزار تومان پرداخت گردد.

لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و دکمه پرداخت را بزنید تا آزمون شروع شود. (پس از پرداخت به صفحه آزمون هدایت میشوید.)