پرسشنامه سلامت عمومی روان GHQ

با شناخت نسبی وضع سلامت روان خود و توانایی در مقابله با مسائل زندگی بهتر می توانیم به سطح بالایی از سلامت عمومی برسیم

توضیحات بیشتر

سلامت روان

در آستانه قرن بیست و یکم انسان افسرده و بحران زده و مضطرب عصر حاضر بیش از هر زمان دیگری خود را درگیر سوال های اساسی می یابد. در این میان بهترین راه مقابله با این مشکلات ارتقاء سلامت روان می باشد. همانطور که می دانید بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است. سلامت روان شامل  احساس خود توانمندی، آرامش ذهنی و شناخت توانایی خود است که همگی بر اهمیت و یکپارچگی شخصیت تأکید می کند.یکی از ابزارهای سنجش سلامت روانی افراد پرسشنامه های روانشناختی هستند که نمایانگر رفتار صحیح و مناسب افراد در موقعیتهای مختلف محیطی می باشند.

پرسشنامه سلامت عمومی روان GHQ

با شناخت نسبی وضع سلامت روان خود و توانایی در مقابله با مسائل زندگی بهتر می توانیم به سطح بالایی از سلامت عمومی برسیم این پرسشنامه با اعتبار جهانی به ارزیابی سطح سلامت عمومی می پردازد و در واقع خودگزارش دهی است جهت ردیابی اختلالات روانی برای افرادیکه به دنبال بررسی نسبی وضع سلامت روان خود می باشند. جهت انجام این پرسشنامه می بایست مبلغ ۲۰۰۰۰ هزار تومان پرداخت گردد.

لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و دکمه پرداخت را بزنید تا آزمون شروع شود. (پس از پرداخت به صفحه آزمون هدایت میشوید.)