پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

عزت نفس اشاره دارد به ارزشی که فرد برای خود در برابر دیگران قائل می شود

توضیحات بیشتر

سلامت روان

در آستانه قرن بیست و یکم انسان افسرده و بحران زده و مضطرب عصر حاضر بیش از هر زمان دیگری خود را درگیر سوال های اساسی می یابد. در این میان بهترین راه مقابله با این مشکلات ارتقاء سلامت روان می باشد. همانطور که می دانید بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است. سلامت روان شامل  احساس خود توانمندی، آرامش ذهنی و شناخت توانایی خود است که همگی بر اهمیت و یکپارچگی شخصیت تأکید می کند.یکی از ابزارهای سنجش سلامت روانی افراد پرسشنامه های روانشناختی هستند که نمایانگر رفتار صحیح و مناسب افراد در موقعیتهای مختلف محیطی می باشند.

پرسشنامه عزت کوپراسمیت SEI

عزت نفس اشاره دارد به ارزشی که فرد برای خود در برابر دیگران قائل می شود. در این پرسشنامه در مقابل سوالات پیش رو احساس خود را با گزینه بلی یا خیر انتخاب کنید. جهت انجام این پرسشنامه مبلغ ۲۵۰۰۰ هزار تومان می بایست پرداخت گردد.

لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و دکمه پرداخت را بزنید تا آزمون شروع شود. (پس از پرداخت به صفحه آزمون هدایت میشوید.)