پرسشنامه میلون ۳

جملات این پرسشنامه برای کمک به بیان احساسات، رفتار و طرز فکر شما در نظر گرفته شده است

توضیحات بیشتر

شخصیت

بر خلاف تستهای هوش پرسشنامه های شخصیت پاسخ صحیح و غلط ندارند و با اجرای آنها صرفا توصیفی از آزماینده برای ما ترسیم می شود که بتوانیم تا حدودی به شخصیت وی پی ببریم. لازم به ذکر است هیچگاه پاسخ و تفسیر این پرسشنامه ها را به عنوان تشخیص قطعی شخصیت قلمداد نمی کنیم.

پرسشنامه میلون ۳    MCMI_III

جملات این پرسشنامه برای کمک به بیان احساسات، رفتار و طرز فکر شما در نظر گرفته شده است،چنانچه تعداد سوالات غیر واقعی به نظر می رسد یا با شرایط شما منطبق نیست نگران نباشید زیرا آزمون برای توصیف افراد متفاوتی تهیه شده است. جهت انجام این پرسشنامه می بایست مبلغ ۴۵۰۰۰ تومان پرداخت گردد.

لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و دکمه پرداخت را بزنید تا آزمون شروع شود. (پس از پرداخت به صفحه آزمون هدایت میشوید.)