پرسشنامه شخصیت نئو

این پرسشنامه از جامع ترین آزمونهای شخصیت شناسی است و برای افرادیکه دغدغه خودشناسی در سطح جامع و با جزئیات کامل را دارند توصیه می کنیم

توضیحات بیشتر

شخصیت

بر خلاف تستهای هوش پرسشنامه های شخصیت پاسخ صحیح و غلط ندارند و با اجرای آنها صرفا توصیفی از آزماینده برای ما ترسیم می شود که بتوانیم تا حدودی به شخصیت وی پی ببریم. لازم به ذکر است هیچگاه پاسخ و تفسیر این پرسشنامه ها را به عنوان تشخیص قطعی شخصیت قلمداد نمی کنیم.

پرسشنامه نئو NEO_PI_R

این پرسشنامه از جامع ترین آزمونهای شخصیت شناسی است و برای افرادیکه دغدغه خودشناسی در سطح جامع و با جزئیات کامل را دارند توصیه می کنیم. در مقابل پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه باید احساسات و رفتارعادی خود را در نظر بگیرید. پاسخ شما گویای اولین عکس العملتان در برابر سوال می باشد.جهت انجام این تست می بایست مبلغ ۶۰۰۰۰ هزار تومان پرداخت گردد.

لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و دکمه پرداخت را بزنید تا آزمون شروع شود. (پس از پرداخت به صفحه آزمون هدایت میشوید.)