پرسشنامه سلامت روان scl90

پرسشنامه ی معتبر سلامت روان جهت بررسی علائم روان شناختی مناسب برای تشخیص اختلالات روانی.

توضیحات بیشتر

سلامت روان

در آستانه قرن بیست و یکم انسان افسرده و بحران زده و مضطرب عصر حاضر بیش از هر زمان دیگری خود را درگیر سوال های اساسی می یابد. در این میان بهترین راه مقابله با این مشکلات ارتقاء سلامت روان می باشد. همانطور که می دانید بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است. سلامت روان شامل  احساس خود توانمندی، آرامش ذهنی و شناخت توانایی خود است که همگی بر اهمیت و یکپارچگی شخصیت تأکید می کند.یکی از ابزارهای سنجش سلامت روانی افراد پرسشنامه های روانشناختی هستند که نمایانگر رفتار صحیح و مناسب افراد در موقعیتهای مختلف محیطی می باشند.

پرسشنامه SCL_90

پرسشنامه های معتبر سلامت روان جهت بررسی علائم روان شناختی مناسب برای تشخیص اختلالات روانی. پاسخ مورد نظر خود را بر اساس پاسخهای ۵ گزینه ای مشخص کنید.جهت انجام این پرسشنامه می بایست مبلغ ۳۵۰۰۰ هزار تومان پرداخت گردد.

لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و دکمه پرداخت را بزنید تا آزمون شروع شود. (پس از پرداخت به صفحه آزمون هدایت میشوید.)